RECORR
EnglishEN

Tečajevi i radionice

RECORR TEČAJ U PROSINCU 2019


letak

U petak, 13. prosinca 2019, u Zagrebu će se u organizaciji ReCorr laboratorija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Osnovni tečaj iz korozije i zaštite. Više o tečaju saznajte iz letka:

       

Tečaj o osnovama korozije daje odgovore na pitanja zašto i pod kojim uvjetima dolazi do značajne korozije metalnih materijala, koji su pojavni oblici korozije i kako ih prepoznati. Posebno će se analizirati razlozi pojave lokaliziranih korozijskih oštećenja. Prikazat će se kako se odvija korozija metala u različitim korozivnim okolišima. U sklopu radionice demonstrirat će se eksperimentalne tehnike pomoću kojih se u praksi može detektirati pojava korozija i odrediti njen intenzitet.


Zagreb Corosion Summer School 2019

Corrosion Summer School WEB Adress: ZagCorr

Purpose: CORROSION SUMMER SCHOOL 2019, to be held at the University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology from 1st to 5th July 2019 covers a wide range of corrosion and corrosion protection subjects. It is intended for future corrosionists as well as for corrosion professionals, PhD students and scientists experienced in a specialized corrosion field who would like to gain a wider perspective on corrosion theory and practice. Each day, a separate subject will be introduced by the lecturers from academia and industry and through a workshop demonstrating engineering calculations, laboratory and field measurement techniques.

ECTS Points: PhD students who, within three months upon finishing the summer school, submit a report on a given topic will be awarded with ECTS points (expected 3 points).

Organizers: Faculty of Chemical Engineering and Technology (ReCorrLab), Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture at University of Zagreb and Croatian Society for Materials Protection

Lecturers: Confirmed Academia Lecturers: Prof. Dr. Sanja Martinez, Prof. Dr. Vesna Alar, Assoc. Prof. Dr. Helena Otmacic Curkovic, Assist. Prof. Ivan Stojanovic, Assist. Prof. Vinko Simunovic, Dajana Mikic Mag. Appl. Chem , Ivana Soic, Mag. Appl. Chem. Marin Kurtela Mag. Ing. Aeroing. Confirmed Industry Lecturers: Kresimir Kekez (NACE CP3, Icorr Pipeline Coating inspector)
Location: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, Marulićev trg 19, Zagreb, Croatia

GODIŠNJI PROGRAM TEČAJEVA I RADIONICA 2018/19

letak

RECORR TEČAJEVI U VELJAČI 2019


katodna zaštita

inhibitori

U četvrtak, 21. veljače 2019, u Zagrebu će se u organizaciji ReCorr laboratorija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Tečaj - Mjerenja u sustavima katodne zaštite. Više o tečaju saznajte iz letka:

       

U petak, 22. veljače 2019 održat će se Tečaj i radionica: Inhibitori korozije i korozijski monitoring. Više o tečaju i radionici saznajte iz letka:

       

Tečaj o mjerenjima u sustavima katodne zaštite bavi se konkretnim uputama za provođenje mjerenja na terenu, te donosi razna iskustva sa terena. Tečaj o inhibitorima korozije i korozijskom monitoringu fokusira se na pravilan odabir inhibitora u raznim industrijskim sektorima, te će biti prikazani osnovni principi korozijskog monitoringa, njihova važnost i primjena.


RECORR TEČAJEVI U PROSINCU 2018


letak

U utorak, 11. prosinca 2018, u Zagrebu će se u organizaciji ReCorr laboratorija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Osnovni tečaj iz korozije i zaštite. Više o tečaju saznajte iz letka:

       

U srijedu, 12. prosinca 2018 održat će se Tečaj i radionica: Kontrola i osiguranje kvalitete sustava premaza u skladu s novim izdanjem HRN EN ISO 12944. Više o tečaju i radionici saznajte iz letka:

       

Tečaj o osnovama korozije daje odgovore na pitanja zašto i pod kojim uvjetima dolazi do značajne korozije metalnih materijala, koji su pojavni oblici korozije i kako ih prepoznati. Tečaj o QA i QCD premaza posebno se fokusira na novosti koje donose nova izdanja normi iz niza HRN EN ISO 12944 uz analizu praktičnih primjera i demonstraciju rada mjernih instrumenata.


U utorak, 16. listopada 2018, održani su tečaj i radionica: ZAŠTITA OD KOROZIJE ČELIKA U BETONU


RADIONICA - TEHNIKE ZAŠTITE OD KOROZIJE ČELIKA U BETONU


letak

U utorak, 16. listopada 2018, u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Radionica - Tehnike zaštite od korozije čelika u betonu.

       

Radionica je namijenjena vlasnicima konstrukcija, projektantima, inženjerima i tehničarima, zaduženim za projektiranje, sanaciju i održavanje armiranobetonskih konstrukcija i konstrukcija s elementima izgrađenim od čelika u dodiru s betonom, čija je zadaća očuvanje integriteta, a time i sigurnosti tih konstrukcija.
Svrha radionice je upoznavanje polaznika sa suvremenim mogućnostima i načinima zaštite od korozije, konstrukcija djelomično ili u potpunosti izgrađenih od armiranog betona ili od čelika u dodiru s betonom, bilo da je riječ o preventivnoj primjeni tehnika zaštite na novim konstrukcijama ili održavanju, odnosno sanaciji korozijskih oštećenja na postojećim konstrukcijama. Ova radionica podučava polaznike: teorijskim osnovama korozije čelika u betonu, EU i hrvatskoj regulativi, načinu specifikacije i osiguranju kvalitete kod primjene tehnika zaštite, te praktičnoj primjeni tehnika zaštite od korozije. Posebno će biti riječi o primjeni Regulative (EU) br. 305/2011, norme EN ISO 1504, Tehničkih propisa o građevnim proizvodima i za građevinske konstrukcije, te o primjeni normi ISO 12696 Katodna zaštita čelika u betonu i EN 14505 Katodna zaštita složenih konstrukcija.
Na radionici će biti izložena praktična iskustva s korozijom i tehnikama zaštite čelika u betonu.


U četvrtak 21. prosinca 2017 održan je tečaj - ZAŠTITA OD KOROZIJE PREMAZIMA
RADIONICA - ELEKTROKEMIJSKI PROCESI GALVANIZACIJE I RECIKLIRANJA METALA


letak

U petak 24. veljače 2017, u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Radionica - Elektrokemijski procesi galvanizacije i recikliranja metala.

   

Radionica podučava polaznike praktičnim vještinama značajnim pri elektrodepoziciji i izdvajanju metala iz otopina koje sadrže metalne ione, bilo da se radi o kupkama pripremljenim u svrhu nanošenja metalnih prevlaka ili o prirodnim, proizvodnim ili otpadnim vodama, podvrgnutim izdvajanju metala u svrhu pročišćavanja ili recikliranja.
Uvodno predavanje daje pregled današnjeg stanja tehnologije elektrodepozicije metala, izazova i inovativnih primjena.
Drugo predavanje prikazuje teorijske osnove procesa depozicije neophodne za razumijevanje praktičnog dijela radionice.
Praktični dio radionice biti će posvećen proračunima električkih veličina, izračunima količine izdvojenog metala, debljine metalne prevlake, djelotvornosti procesa, te utrošku električne energije i isplativosti procesa.
Demonstrirat će se rad Hullove ćelije i način na koji ona može poslužiti za oprimiranje procesa elektrodepozicije. Demonstracija će biti popraćene primjerom optimiranja procesa galvanizacije iz prakse.
Na kraju će biti prikazane metode analize elektrodeponiranih metala i legura te analize kupki, s posebnim osvrtom na strukturu i čistoću deponiranih metala te starenje i iscrpljivanje kupki tijekom njihova radnog vijeka.


U petak 16. prosinca 2016 održan je tečaj - INSPEKCIJA VRUĆE POCINČANIH ČELIČNIH PROIZVODA
U četvrtak 24. studenoga 2016 održana je - RADIONICA - OSIGURANJE KVALITETE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE (AKZ) PREMAZIMA I PREVLAKAMA


RADIONICA - OSIGURANJE KVALITETE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE (AKZ) PREMAZIMA I
                       PREVLAKAMA

letak

U četvrtak 24. studenoga 2016, u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Radionica - Osiguranje kvalitete antikorozivne zaštite (AKZ) premazima i prevlakama.

   

Radionica se na razini MENADŽMENTA PROJEKTA AKZ bavi osiguranjem kvalitete (engl. quality assurance ili QA) i kontrolom kvalitete (engl. quality control ili QC), bilo da se radi o industrijskim objektima ili metalnim proizvodima. Cilj osiguranja kvalitete je sprječavanje pojave defekata premaza i sprječavanje prijevremenog propadanja premaza. Radionica se odnosi na AKZ novih objekata i proizvoda i obnovu premaza na starim objektima i proizvodima, posebice kada je potrebno postići dugotrajnu zaštitu od korozije u uvjetima visoke korozivnosti okoliša (C5-I, C5-M, Im1-3).

Voditeljica radionice, dr.sc. Lidija Valek Žulj, demonstrirat će i objasniti NAPREDNE MJERNE METODE ZA OSIGURANJE KVALITETE AKZ - laboratorijsko i terensko mjerenje barijernih svojstava premaza elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom (prema HRN EN ISO 16773) i DSC mjerenje (prema HRN ISO 11357) koje se primjenjuje u osiguranju kvalitete izvođenja radova AKZ radi izbjegavanja rane pojave defekata premaza.

Predavač, Bojan Hudec, dipl. ing, certificiran prema NACE Coating Inspector Programu, izložit će osobna PRAKTIČNA ISKUSTVA U OSIGURANJU KVALITETE AKZ koja će obuhvatiti postupke od pripreme specifikacije do preuzimanja objekta nakon AKZ radova.

Predavač, Krešimir kekez, dipl. ing, certificiran prema NACE Cathodic Protection Programu (stupanj CP3) i Icorr Pipeline Coating Inspector programu (Level 2), izložit će predavanje pod naslovom KATODNA ZAŠTITA I IZOLACIJE; INTEGRALNI PRISTUP ZAŠTITI OD KOROZIJE koje se odnosi na zaštitu od korozije prevlakama u kombinaciji s katodnom zaštitom, te na probleme katodne delaminacije i ocjene stanja prevlaka.

prof. dr. sc. Sanja Martinez, održat će uvodno predavanje i radionicu sa zadacima za polaznike na kojoj će se stječena znanja sintetizirati sa svrhom izgradnje SUSTAVA MENADŽMENTA KVALITETE AKZ, kroz izradu odgovarajuće dokumentacije i/ili internog standarda tvrtke u skladu s HRN EN ISO 12944, NACE i SSPC-a normama.
Održani TEČAJ I RADIONICA - KOROZIJA I ZAŠTITA METALNIH PROIZVODA I KONSTRUKCIJA


TEČAJ I RADIONICA - KOROZIJA I ZAŠTITA METALNIH PROIZVODA I KONSTRUKCIJA

   

letak

17. veljače 2016, u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Tečaj i radionica - Korozija i zaštite metalnih proizvoda i konstrukcija.

Posebno izdvajamo nove teme koje se odnose na zaštitu metalnih proizvoda prema normi HRN EN 1090 i ostalim relevantnim normama: KOROZIJSKI ZAHTJEVI CERTIFIKACIJE METALNIH GRAĐEVINSKIH PROIZVODA, te na zaštitu metalnih konstrukcija: USPOSTAVA SUSTAVA KOROZIJSKOG MANAGEMENTA.

Neposredno nakon seminara, u četvrtak 19. i petak 20. veljače, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije održava se XI. Skup mladih kemijskih inženjera (http://pierre.fkit.hr/smlki/) na kojem možete pogledati postere Zavoda za elektrokemiju s vrlo aktualnom korozijskom tematikom pod naslovima:

- RAZVOJ STRATEGIJE ZA DJELOTVORNU ZAŠTITU OSTARJELIH INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA SUSTAVIMA PREMAZA
- RAZVOJ ELEKTROKEMIJSKOG IMPEDANCIJSKOG SENZORA ZA IN SITU OCJENA DJELOTVORNOSTI ZAŠTITNIH PREMAZA
- RAZVOJ METODE ZA OCJENU DJELOTVORNOSTI KOROZIJSKOG INHIBITORA ZA PRIMJENU U NAFTOVODU
- FORMIRANJE SAMOORGANIZIRAJUĆIH MONOSLOJEVA NA KEMIJSKI MODIFICIRANIM POVRŠINAMA ČELIKA
- PRIPREMA SAMOORGANIZIRAJUĆIH MONOSLOJEVA ORGANSKIH KISELINA ELEKTROKEMIJSKOM METODOM


Prijava: TEČAJ ZA ISPITIVAČE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE

letak

u petak, 6. ožujka 2015 u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Tečaj za ispitivače sustava katodne zaštite.

     

Ovaj tečaj namijenjen je svim osobama koje su odgovorne za: mjerenje djelotvornosti sustava KZ, bilježenje relevantnih podataka o sustavima KZ i nadzor sustava KZ, što uključuje terenske tehničare, inženjere koji rade na održavanju katodno štićenih objekata, nadzorne inženjere i inženjere zadužene za korozijski menadžment.
Tečaj pruža teorijsko znanje i osnove mjerne prakse za ispitivanje sustava KZ s galvanskim anodama i vanjskim izvorom. Polaznici će steći razumijevanje razloga zbog kojih se provode mjerenja u sustavima KZ, upoznat će se s osnovama rada ispitnih instrumenata i opreme i osposobiti se za ispravno provođenje osnovnih mjerenja u sustavima KZ.
Polaznici dobivaju tiskane materijale vezane uz sadržaj tečaja, formulare i zadatke za radionicu, te potvrdu Fakulteta o pohađanju tečaja.


Održani TEČAJ IZ KOROZIJE I ZAŠTITE MATERIJALA I RADIONICA IZ KATODNE ZAŠTITE

Tečaj iz korozije i zaštite materijala i Radonica iz katodne zaštite održani su 25. i 26.09.2014. Osim predavanja, polaznici su imali priliku vidjeti demonstraciju: različitih tehnika mjerenja brzine korozije, vremenski i prostorno ovisnih parametara u sutavu katodne zaštite objekata u tlu te demonstraciju rada sustva katodne zaštite broda.


Prijava: TEČAJ IZ KOROZIJE I ZAŠTITE MATERIJALA - četvrtak 25. rujna 2014
                RADIONICA IZ KATODNE ZAŠTITE - petak 26. rujna 2014

u četvrtak, 25. rujna 2014 na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 16, Zagreb održati će se TEČAJ IZ KOROZIJE I ZAŠTITE MATERIJALA.

     

Tečaj je fokusiran na rješavanje korozijskih problema u inžnjerskoj praksi i namijenjen je svima koji se u svojem profesionalnom životu susreću s pojavom korozije te se pred njih postavlja zadatak utvrđivanja uzroka korozije i izbora tehnike zaštite. Tečaj je također namijenjen tvrtkama koje svoju djelatnost žele proširiti na područje korozijskog inženjerstva, korozijskih ispitivanja i područje zaštite od korozije.

letak

letak

u petak, 26. rujna 2014 na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 16, Zagreb održati će se RADIONICA IZ KATODNE ZAŠTITE

     

Radionica demonstrira mjernu praksu s ciljem određivanja brzine korozije i djelotvornosti katodne zaštite u tlu i moru. Namijenjena je svim osobama koje su odgovorne za očuvanje integriteta i funkcionalnosti metalnih objekata na kojima se primjenjuje ili se planira primijeniti katodna zaštita - tehničarima, terenskim i laboratorijskim inženjerima, specijalistima, menadžerima i vlasnicima konstrukcija. Radionica je također namijenjena tvrtkama koje se bave katodnom zaštitom ili svoju djelatnost žele proširiti i u to područje i u njemu obrazovati svoje zaposlenike.


Prijava: ZAŠTITA OD KOROZIJE S INDUSTRIJSKIM PREMAZIMA -
                INSPEKCIJA - FAILURE ANALIZA - INOVATIVNA RJEŠENJA

letak

u petak, 15. studenog 2013 u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati seminar Zaštita od korozije s industrijskim premazima - inspekcija - failure analiza - inovativna rješenja.

     

Korozija nanosi milijunske štete godišnje diljem svijeta i u Hrvatskoj. Uvijek novi korozijski izazovi zahtijevaju točnu identifikaciju korozijske prijetnje ili korozijskog učinka i često iznalaženje inovativnih rješenja bilo da se radi o održavanju ili novom projektu. Inovativni proizvodi i tehnologije primjene svakoga dana odgovaraju na sve veće zahtjeve i postavljaju sve više standarde u tehnologiji zaštite od korozije premazima.
Na seminaru će hrvatska stručna javnost imati priliku čuti predavanja odabranih stranih i domaćih stručnjaka s naglaskom na primjere identifikcije i načina rješavanja korozijskih problema u praksi primjenom sustava premaza. Kao jedinstvenu priliku valja izdvojiti predavanje Mr. Keesa Zaala, generalnog menadžera Transocean Coatings-a, svjetskog udruženja proizvođača premaza čije su područje djelovanja protuobraštajni i antikorozivni premazi za brodove, kopnene i odobalne konstrukcije, industrijska postrojenja i jahte. Seminar će također dati osvrt na međunarodnu normizaciju i hrvatsku regulativu u području zaštite premazima.
Seminar je namijenjen projektantima metalnih konstrukcija, vlasnicima odnosno investitorima u izgradnji ili održavanju metalnih konstrukcija, stručnjacima koji su izvođači radova u održavanju i antikorozijskoj zaštiti, nadzornim inženjerima i inspektorima, te svima ostalima koji se u svom radu susreću s problemom korozije i zaštitom od korozije s premazima u industrijskim ili drugim korozijski agresivnim sredinama. Seminar je također namijenjen znanstvenicima istraživačima čije je područje interesa razvoj novih premaza, osoblju u R&D odjelima proizvođača i ispitnim laboratorijima za premaze te distributerima premaza.


Održan TEČAJ ZA ISPITIVAČE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE

Tečaj za ispitivače sustava katodne zaštite održan je 19. i 27.09.2013. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Tečaj se sastojao od predavnja i radionice s nekoliko laboratorijskih vježbi. Na tečaju se u dva termina okupilo ukupno 49 polaznika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije.


Prijava: TEČAJ ZA ISPITIVAČE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE

letak

u četvrtak, 19. rujna 2013 u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Tečaj za ispitivače sustava katodne zaštite.

     

Ovaj tečaj namijenjen je svim osobama koje su odgovorne za: mjerenje djelotvornosti sustava KZ, bilježenje relevantnih podataka o sustavima KZ i nadzor sustava KZ, što uključuje terenske tehničare, inženjere koji rade na održavanju katodno štićenih objekata, nadzorne inženjere i inženjere zadužene za korozijski menadžment.
Tečaj pruža teorijsko znanje i osnove mjerne prakse za ispitivanje sustava KZ s galvanskim anodama i vanjskim izvorom. Polaznici će steći razumijevanje razloga zbog kojih se provode mjerenja u sustavima KZ, upoznat će se s osnovama rada ispitnih instrumenata i opreme i osposobiti se za ispravno provođenje osnovnih mjerenja u sustavima KZ.
Polaznici dobivaju tiskane materijale vezane uz sadržaj tečaja, formulare i zadatke za radionicu, te potvrdu Fakulteta o pohađanju tečaja.


Održan seminar TEHNIKE ZAŠTITE OD KOROZIJE - PRORAČUN I OPTIMIRANJE SUSTAVA                           KATODNE ZAŠTITE


Seminar Tehnike zaštite od korozije - proračun i optimiranje sustava katodne zaštite održan je 25.04.2013. u Hrvatskoj gospodarsko komori, Sekor za industriju. U prvom dijelu seminara dan je kratak teorijski uvod u tehniku katodne zaštite te način procjene zaštitne struje i otpornosti izolacije kao najznačajnijih ulaznih parametara projekta katodne zaštite. U drugom dijelu seminara, izložene su osnove proračunavanja sustava katodne zaštite te su izneseni primjeri proračuna za neke konstrukcija na moru i kopnu. Na kraju su opisani programi koji se primijenjuju za modeliranje katodne zaštite te norme iz područja katodne zaštite. Seminar je okupio 50-tak sudionika iz raznih grana industrije, iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.


Prijava: TEHNIKE ZAŠTITE OD KOROZIJE -
            PRORAČUN I OPTIMIRANJE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE

letak

u četvrtak, 25. travnja 2013 u Zagrebu će se u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu materijala, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Sektora za industriju HGK održati seminar Proračun i optimiranje sustava katodne zaštite (KZ).

          bodovi

Ovaj je seminar namijenjen: sadašnjim i budućim projektantima, vlasnicima štićenih konstrukcija, menadžerima inregriteta, izvođačima sustava KZ, nadzornim inženjerima, tehničarima i svima ostalima koji čiji radni zadaci zahtijevaju razumijevanje projektiranja ili izvođenja sustava KZ.
Mnogi se projektanti metalnih konstrukcija u svojoj praksi susreću s projektiranjem sustava KZ kao dodatnim zadatkom uz glavni projekt. Investitori se često nalaze u poziciji da projektirani sustav KZ trebaju analizirati i ocijeniti njegovu optimalnost. Izvođači trebaju znanja potrebna za razumijevanje projekta kako bi što kvalitetnije izgradili sustav, a nadzorni inženjeri pak da bi argumentirano inzistirali na zahtjevima postavljenim projektom.
Okosnica ovog seminara su metode izračuna neophodne za projektiranje sustava katodne zaštite ali i za analizu postojećih projekata, te njihovu ocjenu.
Na seminaru će polaznici naučiti: koji su ulazni parametri proračuna sustava katodne zaštite, kako ih pronaći u literaturi, izmjeritina terenu ili procijeniti na osnovu iskustva i kako proračunati sustav katodne zaštite tako da bude optimalno projektiran.
Seminar je uvršten u plan stručnog usavršavanja HKIS te polaznici pohađanjem ostvaruju pravo na 8 bodova.


Pretprijava: KOROZIJA I ZAŠTITA – SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI                       SPECIJALISTIČKI STUDIJ

letak


         

Korozija je proces nenamjernog razaranja konstrukcijskih materijala koja nanosi ogromne štete gospodarstvu. Zbog sve veće potrebe obrazovanja u tom području pokrenut je jednogodišnji interdisciplinarni specijalistički poslijediplomski studij «KOROZIJA I ZAŠTITA» koji pruža cjelovit pregled korozijske problematike te daje potrebna teorijska i praktična znanja o korozijskim procesima i metodama zaštite od korozije. Studij je namijenjen inženjerima različitih struka koji se u svom radu susreću s problemom korozije i zaštite materijala.
U organizaciji i izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju «KOROZIJA I ZAŠTITA» sudjeluje više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Građevinski fakultet, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Metalurški fakultet u Sisku i Rudarsko-geološko-naftni fakultet.
Završetkom studija dobiva se akademski naziv sveučilišni specijalist/specijalistica korozije i zaštite koji se upisuje u radnu knjižicu.
Natječaj za upis na studij «KOROZIJA I ZAŠTITA» raspisuje se nakon prikupljenog dovoljnog broja kandidata, pa je potrebno da budući polaznici ispune pretprijavu do 15.rujna 2012.


Održan seminar KOROZIJA METALNIH MATERIJALA – OSNOVE, UZROCI I PREVENCIJA


Seminar Korozija metalnih materijala - osnove, uzroci i prevencija održan je 25.05.2012. u Hrvatskoj gospodarsko komori, Sekor za industriju. Seminar je u prvom dijelu, kroz kratak teorijski uvod i niz praktičnih industrijskih primjera obradio pitanja vezana uz problematiku osnovnih korozijskih pojmova, prepoznavanje i rješavanje korozijskih problema. U drugom dijelu seminara, stručnjaci iz različitih područja iznjeli su svoja iskustva o očuvanju metalnih konstrukcije od korozije u: prehrambenoj industriji, industriji nafte i plina, građevinarstvu i konzervatorsko-restauratorskoj praksi. Seminar je okupio 50-tak sudionika iz raznih grana industrije, iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.


Najava seminara: KOROZIJA METALNIH MATERIJALA – OSNOVE, UZROCI I PREVENCIJA

letak

25. svibnja .2012 u Zagrebu će se u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu materijala i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati seminar Korozija metalnih materijala - osnove, uzroci i prevencija

              bodovi

Ovaj seminar o osnovama korozije u praksi daje odgovore na pitanja zašto i pri kojim uvjetima dolazi do značajne korozije metalnih materijala, koji su pojavni oblici korozije i kako ih prepoznati, koje nam tehnike sprječavanja korozije stoje na raspolaganju te kako uspješno izmjeriti i nadzirati brzinu korozije.
Valja naglasiti da slične seminare pod nazivom “Basic Corrosion Course” često organiziraju korozijska društva diljem svijeta. Cilj je takvih seminara približiti korozijsku problematiku širokom krugu stručnjaka. Stoga će i ovaj seminar jednostavnim jezikom i primjerima polaznicima približiti fenomen korozije te je namijenjen profesionalacima koji se na različitim razinama bave tim problemom – od komercijalista koji se bave prodajom proizvoda za zaštitu od korozije do tehničara, inženjera, inspektora, projektanata, menadžera integriteta, konzervatora koji se bave zaštitom metalne kulturne baštine, znanstvenika, edukatora te svih ostalih u čijoj se sferi odgovornosti nalaze korozijski problemi.
Seminar je uvršten u plan stručnog usavršavanja HKIS te polaznici pohađanjem ostvaruju pravo na 8 bodova.


Održan seminar Mjerne tehnike u katodnoj zaštiti

predavanje Saipem predavanje FSB
predavanje Pa-el predavanje FKIT


Seminar Mjerne tehnike u katodnoj zaštiti održan je 31.03.2011. na Fakultetu kemijskog inežnjerstva i tehnologije. Seminar je kroz predavanja i radionicu obradio pitanja vezana uz problematiku provođenja mjerenja u sustavima katodne zaštite, posebice onima pod utjecajem lutajućih struja. Na radionici je demonstriran rad uređaja Stray Current Mapper za mjerenja lutajućih struja. Seminar je okupio više od 40 sudionika iz malih i srednjih tvrtki te velikih operatera cjevovoda iz Hrvatske i Slovenije i pridonio razmjeni iskustva i saznanja iz izloženog područja.Najava seminara MJERNE TEHNIKE U KATODNOJ ZAŠTITI

letak

31.3.2011. u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održat će se seminar Mjerne tehnike u katodnoj zaštiti

LETAK S DETALJIMA O SEMINARU MOŽETE PREUZETI OVDJE

ON-LINE PRIJAVU MOŽETE POPUNITI OVDJE

Pridružite se grupi na stranici

Mjerne tehnike neophodne su za ispitivanje djelotvornosti sustava katodne zaštite tijekom instalacije, rada i održavanja. Iako se uglavnom mjere struja i napon - lako mjerljive veličine koje su konceptualno bliske svima, interpretacija mjerenja otežana jezbog utjecaja električne otpornosti izolacijskih prevlaka i okoliša te posebice utjecaja lutajućih struja.
Ovaj seminar posebno se koncentrira na mjerenja i interpretaciju mjerenja u sustavima katodne zaštite pod djelovanjem lutajućih struja. Predavanja će slikovito, putem studija slučaja i radionice prikazati situacije u kojima je mjerenje, odnosno interpretacija mjerenja otežana te ukazati na moguća rješenja. Na seminaru će biti predstavljen uređaj Stray Current Mapper (SCM), jedinstven u regiji, kojim je omogućeno beskontaktno praćenje lutajućih struja na cjevovodu s površine tla. Tijekom radionice predviđena je konstruktivna rasprava između polaznika i razmjena iskustava.
Cilj seminara je stjecanje znanja neophodnih za prepoznavanje i rješavanje problema mjerenja. Seminar pretpostavlja osnovna znanja iz elektriciteta te je stoga namijenjen širokom krugu profesionalaca koji se na različitim razinama bave problemom mjerenja u katodnoj zaštiti – od mjeritelja do menadžera integriteta. Jezici seminara su hrvatski i engleski (pozvani predavači).© 2018 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije