RECORR
EnglishEN
Korozija

Novosti

Zagreb Corrosion Summer School 2020

Corrosion Summer School Leaflet: ZagCorr

Purpose: CORROSION SUMMER SCHOOL 2020, to be held at the University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology from 13th to 15th July 2020 covers a wide range of corrosion and corrosion protection subjects. It is intended for future corrosionists as well as for corrosion professionals, PhD students and scientists experienced in a specialized corrosion field who would like to gain a wider perspective on corrosion theory and practice. Each day, a separate subject will be introduced by the lecturers from academia and industry and through a workshop demonstrating engineering calculations, laboratory and field measurement techniques.

ECTS Points: PhD students who, within three months upon finishing the summer school, submit a report on a given topic will be awarded with ECTS points (expected 2 points).

Organizers: Faculty of Chemical Engineering and Technology (ReCorrLab), Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture at University of Zagreb and Croatian Society for Materials Protection

Lecturers: Confirmed Lecturers: Prof. Dr. Sanja Martinez, Prof. Dr. Vesna Alar, Assoc. Prof. Dr. Helena Otmacic Curkovic, Assist. Prof. Ivan Stojanovic, Assist. Prof. Vinko Simunovic, Dajana Mikic mag. appl. chem, Marin Kurtela mag. ing. aeroing.
Location: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, Marulićev trg 19, Zagreb, Croatia
Registration: by mail on recorr@fkit.hr. Please include name, address, VAT number, number of registered days and info if you are PhD student or not.
Lectures will be held in English language.

RECORR TEČAJ U PROSINCU 2019


letak

U petak, 13. prosinca 2019, u Zagrebu će se u organizaciji ReCorr laboratorija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Osnovni tečaj iz korozije i zaštite. Više o tečaju saznajte iz letka:

       

Tečaj o osnovama korozije daje odgovore na pitanja zašto i pod kojim uvjetima dolazi do značajne korozije metalnih materijala, koji su pojavni oblici korozije i kako ih prepoznati. Posebno će se analizirati razlozi pojave lokaliziranih korozijskih oštećenja. Prikazat će se kako se odvija korozija metala u različitim korozivnim okolišima. U sklopu radionice demonstrirat će se eksperimentalne tehnike pomoću kojih se u praksi može detektirati pojava korozija i odrediti njen intenzitet.


Zagreb Corosion Summer School 2019

Corrosion Summer School WEB Adress: ZagCorr

Purpose: CORROSION SUMMER SCHOOL 2019, to be held at the University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology from 1st to 5th July 2019 covers a wide range of corrosion and corrosion protection subjects. It is intended for future corrosionists as well as for corrosion professionals, PhD students and scientists experienced in a specialized corrosion field who would like to gain a wider perspective on corrosion theory and practice. Each day, a separate subject will be introduced by the lecturers from academia and industry and through a workshop demonstrating engineering calculations, laboratory and field measurement techniques.

ECTS Points: PhD students who, within three months upon finishing the summer school, submit a report on a given topic will be awarded with ECTS points (expected 3 points).

Organizers: Faculty of Chemical Engineering and Technology (ReCorrLab), Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture at University of Zagreb and Croatian Society for Materials Protection

Lecturers: Confirmed Academia Lecturers: Prof. Dr. Sanja Martinez, Prof. Dr. Vesna Alar, Assoc. Prof. Dr. Helena Otmacic Curkovic, Assist. Prof. Ivan Stojanovic, Assist. Prof. Vinko Simunovic, Dajana Mikic Mag. Appl. Chem , Ivana Soic, Mag. Appl. Chem. Marin Kurtela Mag. Ing. Aeroing. Confirmed Industry Lecturers: Kresimir Kekez (NACE CP3, Icorr Pipeline Coating inspector)
Location: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, Marulićev trg 19, Zagreb, Croatia

RECORR TEČAJEVI U VELJAČI 2019


katodna zaštita

inhibitori

U četvrtak, 21. veljače 2019, u Zagrebu će se u organizaciji ReCorr laboratorija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Tečaj - Mjerenja u sustavima katodne zaštite. Više o tečaju saznajte iz letka:

       

U petak, 22. veljače 2019 održat će se Tečaj i radionica: Inhibitori korozije i korozijski monitoring. Više o tečaju i radionici saznajte iz letka:

       

Tečaj o mjerenjima u sustavima katodne zaštite bavi se konkretnim uputama za provođenje mjerenja na terenu, te donosi razna iskustva sa terena. Tečaj o inhibitorima korozije i korozijskom monitoringu fokusira se na pravilan odabir inhibitora u raznim industrijskim sektorima, te će biti prikazani osnovni principi korozijskog monitoringa, njihova važnost i primjena.


NOVOSTI U NORMI EN ISO 12944:2018

Niz normi EN ISO 12944, razvijan tijekom 90-tih godina, i prvi puta izdan 1998, doživio je u 2018 svoje novo izdanje. Od prvobitnih 8 dijelova norme, samo je 5. dio koji se odnosi na zaštitne sustave premaza u međuvremenu revidiran, te je dosada vrijedilo njegovo izdanje iz 2007. Novo izdanje donosi mnoge novosti od kojeg su najvažnije: izmjena vremenskih intervala i dodatak nove kategorije trajnosti, izmjena postojećih i uvođenje novog razreda korozivnosti, navođenje novih generičkih tipova premaza, niže preporučene nominalne debljine suhog sloja i ciklička korozijska ispitivanja za najviše razrede atmosferske korozivnosti.

Novi Aneks B, 5. dijela norme donosi tablice s minimalnim debljinama suhog sloja i i minimalnim brojem slojeva. Značajno je da je taj Aneks dosada bio informativan, a sada je normativan. Hrvatski je zakonodavac, pak, u novom Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije iz 2017 godine, izostavio pozivanje na HRN EN ISO 12944-5 i 6 na koje se pozivao u prijašnjem Tehničkom propisu za čelične konstrukcije iz 2008. Više o ovim temama saznajte na tečajevima ReCorr Laboratorija 11. i 12. prosinca 2018, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. (Objavljeno 2.12.2018)


RECORR TEČAJEVI U PROSINCU 2018


letak

U utorak, 11. prosinca 2018, u Zagrebu će se u organizaciji ReCorr laboratorija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Osnovni tečaj iz korozije i zaštite. Više o tečaju saznajte iz letka:

       

U srijedu, 12. prosinca 2018 održat će se Tečaj i radionica: Kontrola i osiguranje kvalitete sustava premaza u skladu s novim izdanjem HRN EN ISO 12944. Više o tečaju i radionici saznajte iz letka:

       

Tečaj o osnovama korozije daje odgovore na pitanja zašto i pod kojim uvjetima dolazi do značajne korozije metalnih materijala, koji su pojavni oblici korozije i kako ih prepoznati. Tečaj o QA i QCD premaza posebno se fokusira na novosti koje donose nova izdanja normi iz niza HRN EN ISO 12944 uz analizu praktičnih primjera i demonstraciju rada mjernih instrumenata.


Sudjelovanje na CSTI 2018

Na konferenciji "Corrosion and Surface Treatment in Industry 2018", ReCorr će predstaviti dvije nove tehnike ReCorr QCQ (Quantitative Coating Quality) i ReCorr QCC (Quantitative Concrete Corrosivity), temeljene na standardu EN ISO 16773. Tehnike su uspješno verificirane u suradnji s industrijskim partnerima i imaju potencijal za široku primjenu s ciljem ocjenjivanja performansi i trajnosti zaštitnih prevlaka i korozivnosti betona.

  • Pozvano predavanje u srijedu, 26. rujna u 16:50, Sanja Martinez: Advances in Application of Electrochemical Methods for In-Field Paint Coatings Quality Assurance and Control
  • Kratka prezentacija i poster u četvrtak, 27. rujna u 11:40, Ivana Šoić: Development of Method Based on EIS for the Efficiency Assessment of the Inhibitors for Concrete Reinforcement
    (Objavljeno: 21. rujna 2018)


GODIŠNJI PROGRAM TEČAJEVA I RADIONICA 2018/19

letak

TEČAJ I RADIONICA - TEHNIKE ZAŠTITE OD KOROZIJE ČELIKA U BETONU


letak

U utorak, 16. listopada 2018, u Zagrebu će se u organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije održati Radionica - Tehnike zaštite od korozije čelika u betonu.

       

Radionica je namijenjena vlasnicima konstrukcija, projektantima, inženjerima i tehničarima, zaduženim za projektiranje, sanaciju i održavanje armiranobetonskih konstrukcija i konstrukcija s elementima izgrađenim od čelika u dodiru s betonom, čija je zadaća očuvanje integriteta, a time i sigurnosti tih konstrukcija.
Svrha radionice je upoznavanje polaznika sa suvremenim mogućnostima i načinima zaštite od korozije, konstrukcija djelomično ili u potpunosti izgrađenih od armiranog betona ili od čelika u dodiru s betonom, bilo da je riječ o preventivnoj primjeni tehnika zaštite na novim konstrukcijama ili održavanju, odnosno sanaciji korozijskih oštećenja na postojećim konstrukcijama. Ova radionica podučava polaznike: teorijskim osnovama korozije čelika u betonu, EU i hrvatskoj regulativi, načinu specifikacije i osiguranju kvalitete kod primjene tehnika zaštite, te praktičnoj primjeni tehnika zaštite od korozije. Posebno će biti riječi o primjeni Regulative (EU) br. 305/2011, norme EN ISO 1504, Tehničkih propisa o građevnim proizvodima i za građevinske konstrukcije, te o primjeni normi ISO 12696 Katodna zaštita čelika u betonu i EN 14505 Katodna zaštita složenih konstrukcija.
Na radionici će biti izložena praktična iskustva s korozijom i tehnikama zaštite čelika u betonu.


Obrana Završnog rada - RAZVOJ METODE ZA OCJENU DJELOTVORNOSTI VIŠEMETALNIH PARNOFAZNIH INHIBITORA

3. rujna 2018 održana je obrana završnog rada Eme Lovinčić u kojem je ispitivano zaštitno djelovanje polietilenske folije s parnofaznim inhibitorom korozije, u slučaju korozije bakra. Kao što je slučaj i s inhibitorima u tekućoj fazi, očekuje se da inhibitori u parnoj fazi učinkovito djeluju u određenom intervalu okolišnih uvjeta. Istraživanje učinkovitosti parnofaznih inhibitora korozije je izazov jer se posebni korozivni uvjeti u parnoj fazi i/ili na površini metala općenito postižu teže od onih u tekućoj fazi. U radu je ispitivana inhibicija (i) bakrenih uzoraka zagađenih različitim površnskim koncentracijama klorida i izloženih u atmosferi sa 100% relativne vlažnosti pri 40 oC, te (ii) bakrenih uzoraka izloženih atmosferi sa 100% relativne vlažnosti u prisutnosti joda, pri 25 oC.

U oba slučaja postignuti su korozivni uvjeti koji su omogućili vizualnu ocjenu djelotvornosti inhibitora. Prisutnost inhibitora na površini metala i sastav korozijskih produkata istraženi su dodatno mikroFTIR metodom. Povezivanjem eksperimentalnih uvjeta s korozivnošću atmosfere u kojoj se nalazi predmet koji se želi zaštititi, može se donijeti zaključak o primjenjivosti parnofaznih inhibitora kao metode zaštite.(Objavljeno 3.9.2018)


Sudjelovanje na Eurocorr-u 2018

Istraživači Laboratorija sudjelovat će na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Eurocorr 2018 koja se održava u Krakow-u, Poljska od 9. do 13. rujna 2018. Održat će dvije posterske prezentacije pod naslovom: Corrosion of orthodontic archwires in artificial saliva in the presence of Lactobacillus reuteri (Otmačić Ćurković, utorak 11. rujna 2018, 17:30-19:00) i The impact of microorganisms on the corrosion protection by self-assembled layers of phosphonic acids in natural waters (Kristan Mioč, utorak 11. rujna 2018, 17:30-19:00), te tri usmene prezentacije pod naslovima:

  • Recognizing MIC Threat in Ageing Crude Oil Pipelines (Martinez, utorak 11. rujna, ICE 3.4 (3M), Soba 12, 11:50-12:10)
  • The effect of electrolyte flow rate on corrosion inhibition by self-assembled films of long-chain phosphonic acid (Otmačić Ćurković, utorak 11. rujna, ICE 3.7 (S4), 12:30-12:50)
  • Dynamic DC Interferences on Pipelines Detected by Simultaneous Multiparametric Field Measurements, Frequency Plots and Cross Wavelet Analysis (Martinez, srijeda 12. rujna, ICE 3.9 (8M), Soba 12, 11:50-12:10)
    (Objavljeno:16. kolovoza 2018)


Stranica ReCorr Novosti tek je nedavno uspostavljena. Za prijašnje vijesti molimo pogledajte stranicu Arhiva novosti.
© 2018 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije